ORGANISATIE VAN DE SCHOOLUREN

                                    kleuters                           lager
  Voormiddag:               8u30  – 11u40                      8u30  – 12u10
  Namiddag:                 12u55 –15u20                     13u30 – 15u20
Woensdag:                 8u30  – 12u05

TOEGANG SCHOOLDOMEIN

   
 • Tijdens voorbewaking ( 07.00 uur  - 08.00  uur ) en nabewaking ( 16.00 – 18.00 of ’s woensdags van 12.30 tot 18.00  ): enkel toegang via poort parking.
 •  
 •  
 • Na  08.30 tot einde school : ingang enkel via hoofdingang, Koning Albertlaan.  Aanbellen is nodig.

                Dit om veiligheidsredenen.

BETREDEN VAN DE SCHOOL ’S OCHTENDS  ( 08.00 uur tot 08.30 uur )

   
 • De leerlingen kunnen de  school via drie toegangspoorten bereiken.
 •  
 • In de Koning  Albertlaan kunnen de leerlingen de school betreden langs de poort aan de  kleuterblok en de hoofdingang. Hier is ook een beveiligde oversteekplaats.
 •  
 • Op onze “kiss and go”  parking (Toekomststraat) kunnen de ouders die hun kinderen met de auto brengen,  op een veilige en snelle manier afscheid nemen.
 •  
 • Leerlingen die voor  08.00 uur ’s ochtends toekomen, verzamelen in de refter van de school. Hier is  betalende opvang voorzien van 07.00 uur tot 08.00 uur.
 •  
 • Na 08.00 uur : opvang  bij kleuters of lager.


VERLATEN EN BETREDEN VAN DE SCHOOL  ‘S MIDDAGS

   
 • De school ’s middags verlaten kan enkel via schriftelijke  toestemming van de ouders ( begin van het schooljaar of via agenda of via  telefonisch contact met de school ).
 •  
 • Leerlingen die tijdens de middag thuis gaan eten,  verzamelen eerst aan de ingang van het hoofdgebouw.
 •  
 • De thuiseters betreden de school opnieuw voor 13.25 uur.

VERLATEN VAN DE SCHOOL ‘S  AVONDS

   
 • LAGERE SCHOOL
   
      
  • Bij het eerste belsignaal (15.15  uur) komen de klassen van de lagere school naar buiten. Zij gaan staan op de  hun toegewezen plaats waar zij een klasrij vormen.
  •    
  • Er worden verschillende rijen  gevormd ( busrij, fietsenrij, rijen per klas op de speelplaats, … )
  •    
  • Ouders komen hun kinderen op de  speelplaats uit de rij halen.
  •    
  • Kinderen die niet afgehaald worden,  blijven in de nabewaking.
  •  

B) KLEUTERS

   
 • De kleuters van de eerste  kleuterklassen worden afgehaald aan de hoofdingang van de kleuterblok. Elke  leerkracht komt met haar klasje om de beurt naar buiten en geeft elk kind  persoonlijk aan de ouders of andere familieleden.
 •  
 • De kleuters van de tweede en derde  kleuterklas worden afgehaald aan het poortje op de speelplaats. De kleuters  worden één voor één buitengelaten als de ouders of andere familieleden daar  staan.
 •  
 • Kleuters van wie de ouders of  grootouders er niet zijn, worden bijgehouden en nadien naar de collega’s van de  avondbewaking gebracht.
 •  
 • Wij houden ons strikt aan deze  regeling om de veiligheid van onze kleuters te blijven garanderen en zodat de  juffen een duidelijk overzicht behouden.
 •  
 • Indien kleuters door andere  familieleden of verwanten worden afgehaald, kan dit alleen door voorafgaande  verwittiging aan de betreffende leerkracht ( via heen-en weer schriftje of via telefonisch  contact met de school )