School maken we samen - Schoolraad

De  schoolraad heeft, zoals het woord al weergeeft, een raadgevende functie.
  Onze  schoolraad bestaat uit negen personen: drie mensen verkozen uit de ouders, drie  personeelsleden, twee personen uit de sociaal - economische milieus en de  directie.
  De  bevoegdheden van de schoolraad bestaan erin advies te geven aan de directeur,  aan de raad van bestuur en de algemeen directeur.
  De  schoolraad kan ook overleggen met de directie over het aanwenden van het  lestijdenpakket, welzijn en veiligheid op en rond de school, het  schoolreglement, …
  Ze  heeft ook het recht informatie te vragen over beslissingen van de directeur en  van andere bestuursorganen. De raad heeft echter geen enkele pedagogische  inspraak en het advies van de schoolraad is niet bindend.
  De  directie moet zich wel verantwoorden wanneer hij een beslissing, genomen in de  schoolraad, anders uitvoert dan afgesproken.
  U  kan als ouder dan ook ten allen tijde terecht bij één van de leden om iets mee  te delen, een probleem te melden of als u een vraag hebt. Ook op het  oudercomité “De Vriendenkring” bent u steeds meer dan welkom.
  Leden schoolraad : zie schoolreglement
  Huidige schoolraad blijft tot februari 2013.
Nieuwe schoolraad wordt actief vanaf maart 2013.