Structuur

1. Het GO! Onderwijs van de Vlaamse  Gemeenschap:
 
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd vanuit  drie niveaus die elkaar aanvullen, maar die elk hun eigen bevoegdheden hebben.  Op centraal niveau wordt het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap bestuurd  door:

     
  • * de Raad voor het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (RAGO)
  •  
  • * de afgevaardigd bestuurder

Meer informatie op www.gemeenschapsonderwijs.be

 

2 De Scholengroep

De Scholengroep heeft de bevoegdheid  van Inrichtende Macht. Hij wordt bestuurd door een algemene vergadering, een  raad van bestuur en een algemeen directeur. Het college van directeurs zorgt  voor het beleidsvoorbereidend en het beleidsuitvoerend werk.


 * BS De Sterrenhemel Machelen maakt  deel uit van Scholengroep Scoop.

* Algemeen Directeur: dhr Kurt Meeus
* Voorzitter van de raad van bestuur: dhr Serge Knops

Scholengroep Scoop
De Bavaylei 134, 1800 Vilvoorde
Tel:  02/769 73 73
Fax: 02/769 73 79
e-mail: i[email protected]
website: www.scoop.be


  3 Basisschool De Sterrenhemel     
 

 Directeur: Martine Bosmans
 Koning Albertlaan 1 te 1830  Machelen                                                                                        
 Tel.:  02/251 39 31                                                                                                                    
  Fax.: 02/251 36 15                                                                                                                      
  e-mail: bsma.dir@sgr10.be   
  Website : www.gomachelen.be