SPORT  EN LICHAMELIJKE OPVOEDING

 

DE  LESSEN LICHAMELIJKE OPVOEDING / BEWEGING

 De kleuters krijgen  elke week twee uren bewegingsopvoeding en het lager 1 uur lichamelijke  opvoeding.

   
 •  Daarnaast worden er inspanningen gedaan om  extra bewegingsmogelijkheden te voorzien (zoals bijvoorbeeld: sportdagen,  sportactiviteiten op woensdagnamiddag,bewegingstussendoortjes,sport tijdens de  middagpauze, spelkoffer…).
 •  
 •  De lessen L.O. in de  kleuter en lagere school  worden gegeven  door een leerkracht lichamelijke opvoeding.
 •  
 •  De kleuters hebben  geen specifieke kleding nodig.
 •  
 •  Voor de turnlessen  in de lagere school hebben de leerlingen de volgende zaken nodig:een T-shirt /  een short / turnpantoffels of witte sportschoenen + een turnzak.
 •  
 •  In het 1ste, 3de en  5de jaar krijgen de leerlingen een T-shirt van de school, aangeboden door de school.  Nieuwe leerlingen krijgen er één bij inschrijving.
 •  
 • We organiseren jaarlijks een sportdag voor de kleuters en  de kinderen van het lager.
 •  
 •  We organiseren ook  sportactiviteiten in samenwerking met SVS (   stichting Vlaamse schoolsport).
 •  
 • In onze school besteden we zeer veel aandacht aan  fair-play.
 

ZWEMMEN

 Alle klassen van de  lagere school gaan tweewekelijks zwemmen. Een zwembeurt kost € 1.Dit bedrag  wordt van het maximumfactuur afgetrokken.

   
 • De leerlingen kunnen enkel van de zwem- of turnlessen ontslagen worden op  medisch voorschrift van een geneesheer of na goedkeuring van de leraar  lichamelijke opvoeding of de directeur.
 

SPORT OP  WOENSDAG

   
 • De school biedt een uitgebreid sportprogramma aan op  woensdagnamiddag.
 •  
 • Dit sportaanbod is geheel vrijblijvend en valt bijgevolg  niet onder de scherpe maximumfactuur.
 •  
 • Een overzicht van alle sportactiviteiten hangt uit aan het  infobord op de speelplaats lagere school en vind je terug op de schoolwebsite.
 •  
 • Ook voor de kleuters is er een sport-op-woensdag -aanbod.
 

Sport  tijdens de middag

   
 • Ook  onder de middag worden sportieve momenten aangeboden voor de kinderen van het  lager. Zo organiseert de school een basketbal- en voetbaltoernooi voor  leerlingen, een touwspringchallenge, start to run, so you think you can  dance,... Deze toernooien gaan door tijdens de middagpauze tussen 12.05 uur en  13.25 uur, soms worden ze verder gezet tijdens de laatste speeltijd.
 •  
 • Dit aanbod kan jaarlijks variëren.
 •  
 • De  leerlingen kunnen zich hier vrijblijvend voor inschrijven.
 

COMPETITIESPORT

   
 • Onze school neemt ook deel aan scholencompetities.
 •  
 • Hiervoor worden leerlingen gekozen die goed zijn in die bepaalde  sporttak.
 •  
 • Aan de ouders van deze leerlingen wordt toestemming  gevraagd om hun kind te laten deelnemen aan deze competities.
 •  
 • Datum, plaats en tijdstip van deze competities worden op  voorhand meegedeeld.